Kulcs-Soft
Ebben a kategóriában nincs talált
További találatok megtekintése
  • 2020-2
  • 2020-1
  • 2019
  • 2018
  • 2017
Bruttó
Nettó
ebből számolt
Gyerekek száma
Első házas?
nem igen
Koronavírus kedvezmény?
nem igen
Megbízási szerződés
Munkavállalói oldal Munkaviszony
Havi Bruttó jövedelem 501.136 Ft
Gyerekek száma 1
Éves Bruttó jövedelem 6.009.100 Ft
Havi SZJA alap 500.765 Ft
Négy- vagy többgyermekes anyák kedvezménye
Első házasok adóalap kedvezménye
Családi kedvezmény gyermekszám szerinti havi összege
Éves számított adóalap 6.009.100 Ft
Adóalap kedvezmény éves érvényesíthető összege
Kedvezményekkel csökkentett éves adóalap
Éves számított adó
Bruttó bér havi adóelőlege
Számított személyi jövedelemadó
Nyugdíjjárulék
Egészségbiztosítási járulék
Pénzbeli eg. bizt. járulék 3%
Természetbeni eg. bizt. járulék 4%
Munkaerő-piaci járulék 1,5%
Társadalombiztosítási járulék
Munkavállalói levonások összesen
Havi nettó jövedelem
Munkáltatói oldal Kedvezményre nem jogosult
Szociális hozzájárulási adó
Szociális hozzájárulási adó kiegészítés alap
Szociális hozzájárulási adó kiegészítés

A járulékfizetési alsó határ és a járulékalapot képező jövedelem közötti különbözet utáni kötelezettséget 2020. július-augusztus hónapra nem kell teljesíteni. Tbj. 104.§ (7)

Szociális hozzájárulási adó az első két évben
Szociális hozzájárulási adó a harmadik évben
Szakképzési hozzájárulás (1,5%)
Szakképzési hozzájárulás az első két évben
Szakképzési hozzájárulás a harmadik évben
Társadalombiztosítási járulék kiegészítés alap
Társadalombiztosítási járulék kiegészítés

A járulékfizetési alsó határ és a járulékalapot képező jövedelem közötti különbözet utáni kötelezettséget 2020. július-augusztus hónapra nem kell teljesíteni. Tbj. 104.§ (7)

Munkáltatói járulékok összesen
Munkáltató összes bérköltsége
Munkáltató összes bérköltsége az első két évben
Munkáltató összes bérköltsége a harmadik évben